Auktioner

Gårdsauktioner


Djurauktioner


Samlingsauktioner


Inomhusauktioner

Konkursauktioner

Maskinauktioner

Auktioner på plats

Vi anordnar och administrerar auktioner på uppdrag av företag och privatpersoner. Samlingsauktioner hålles i Falköping, Kumla och Sala årligen. Till samlingsauktionen mottages anmälan av auktiosngods.

Kommande Auktioner